Open menu Close menu

Ýaşlar Liderligi

Merkezi Aziýada Ýaşlar Liderligi Akademiýasy (CAYLA)

Merkezi Aziýanyň Ýaşlar Liderlik Akademiýasy (CAYLA), oňyn üýtgeşmeleri öz jemgyýetiniň durmuşyna girizmegi maksat edinýän, raýat tarapyndan jogapkär, ähli sebitlerden gelýän ýaş liderleri bir ýere jemleýär. 2020-nji ýyldan başlap, SICA maksatnamasy Gazagystandan, Türkmenistandan we Özbegistandan 300 töweregi ýaş raýat liderleri Merkezi Aziýanyň we beýleki ýurtlaryň hünärmenleri bilen dürli çärelere gatnaşmaga çagyrdy.

CAYLA maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzaňyzy tabşyryň
5
Täze başarnyklary özgeriň
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Participate in Networking Camps page
Networking Camp ýygnaklaryna gatnaşyň
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Okuw gezelençlerine gatnaşyň
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Lead a CAYLA Talk page
“СAYLA Talks”-da çykyş ediň
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Find or Become a Mentor page
Halypaňyzy tapyň ýa-da özüňiz halypa boluň
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin

Ýaşlar üçin grantlar

Youth Leadership Grant

Social Idea Accelerator Grant

Young Civil Leader Scholarship

Üstünlik hekaýalary

Debate.kz project team posing for a photo
Debate.kz gazak dilli ýaşlar üçin täze mümkinçilikler açýar
Learn more Learn more

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!