Open menu Close menu

CAYLA -a ýüz tutuň

CAYLA -a ýüz tutuň

Işiňiz ýaşlar meselesi bilen baglanyşykly bolsa we saýlama ölçeglerine laýyk gelýän bolsaňyz, CAYLA inisiatiwany durmuşa geçirmäge kömek edip biler.

Youth page

Gynansagam, häzirki wagtda CAYLA akademiýasynyň täze akymyna işe alynmak ýok. Täze aýratynlyklar barada öwrenmek üçin sahypadaky habarlarymyzy yzarlamagyňyzy haýyş edýäris.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!