Open menu Close menu

SICA üstünlik hekaýalaryGazagystanda Sanly Gurallaryň kömegi bilen Gynamalara Garşy Göreş
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Özbek jemgyýetçilik gurama Maýyp zenanlar üçin täzelenen merkezini açýar
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Türkmenistanyň ýaş lideri haýwanlaryň ýitip barýan görnüşlerini halas etmek üçin NFT başlangyjyny herekete getirdi
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Özbegistanda jemgyýetçilik gurama köpçülikleýin diňlenişik tejribesini öňe sürüp, jemgyýetçilik geňeşleriniň işini demokratiýalaşdyrýar
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
USAID taslamasy Ekologiki Betbagtçylyk Zolagynda Saglyk Başlangyçlaryny goldaýar
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
USAID tarapyndan maliýeleşdirilýän Syýasaty öwreniş mekdebiniň uçurymy 200 sany uniwersitet talyby üçin döwlet satyn alyş boýunça mugt kursyny başlatdy
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Expanding Youth Employment
“Geljekdäki perspektiwaly hünärler” taslamasy Gazagystanda ýaşlaryň arasynda işsizlik meselesini çözýär.
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Gazagystanda maýyplar üçin hünär okuwy
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Debate.kz project team posing for a photo
Debate.kz gazak dilli ýaşlar üçin täze mümkinçilikler açýar
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Farrukh Umarov at a conference
Ýaş aktiwist Täjigistanda täze IT zehinlerini döredýär
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Vladislav at EcoCashBack premises
Yzyna eltip ber we gazan, ýa-da obanyň ýaşaýjylaryny zibiliň gaýtadan işletmegine nädip öwrenişdirmeli.
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!