Open menu Close menu

Merkezi Aziýada sosial täzelikler

Merkezi Aziýada işjeň we jogapkärli raýat jemgyýetini gurmak

ABŞ-nyň Halkara Ösüş Gullugy (USAID), bäş ýyllyk, 18 million dollarlyk asewraziýa gaznasy tarapyndan Merkezi Aziýada sosial innowasiýa maksatnamasy Gazagystanda, Täjigistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda işjeň we täsirli raýat jemgyýetini ösdürmegi maksat edinýär. (2019-2024).

SICA-nyň dört esasy maksady bar:
Bu web sahypa, Amerikanyň halkynyň kömegi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Gullugy (USAID) arkaly mümkin boldy. Neşiriň mazmuny asewraziýa gaznasynyň jogapkärçiligidir we hökmany suratda USAID ýa-da ABŞ hökümetiniň pikirlerini görkezmeýär. USAID öňdebaryjy halkara ösüş agentligi, dünýä ösüşiniň maksatlaryna ýetmek üçin inisiator we katalizator.
Has giňişleýin maglumat üçin, indiki sahypa geçiň: https://www.usaid.gov/centralasia-regional.
USAID logo Eurasia Foundation logo SICA logo
Youthaşlar hereketi bilen işlemek
Learn more Learn more
Research and Policy Advocacy page
Syýasat, gözleg we wagyz
Learn more Learn more
Non-Governmental Organizations page
Hyzmatdaşlyk we täzelik
Learn more Learn more
Collaboration and Innovation page
Raýat jemgyýeti guramalary
Learn more Learn more

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!