Open menu Close menu

Amaly gözleg we wagyz

Amaly Gözleg Mekdebi (Policy Research School)

Amaly Gözleg Mekdebine arzaňyzy tabşyryň!

Biziň işlerimiz

Think Tank Leadership Workshop page
Analitiki merkezleri üçin liderlik boýunça seminarlar (Think Tanks)
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
https://socialinnovationca.org/wp-content/uploads/2022/08/IMG_8579-scaled-e1661936159327.jpg
Maglumatlary wizuallaşdyrmak boýunça bäsleşikleri
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin
Zhanat Nurgaliyev at a conference
Gözleg stajirowka maksatnamasy
Has giňişleýin öwrenmek üçin Has giňişleýin öwrenmek üçin

Grantlar

Transparency Advocacy Grants

Policy Research Grants

Üstünlik hekaýalary

USAID tarapyndan maliýeleşdirilýän Syýasaty öwreniş mekdebiniň uçurymy 200 sany uniwersitet talyby üçin döwlet satyn alyş boýunça mugt kursyny başlatdy
Learn more Learn more

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!