Open menu Close menu

Maglumatlary wizuallaşdyrmak boýunça bäsleşikleri

Advanced Open Data Trainings and Competitions

Maglumatlary wizuallaşdyrmak boýunça bäsleşikler garaşsyz gözlegçileri we Merkezi Aziýada analitiki merkezleriniň wekillerini birleşdirýär. Gatnaşyjylar açyk maglumatlar derňewini we wizuallaşdyrmagy öwrenýärler we gözleglerini we taslamalaryny wizuallaşdyrmak üçin hakyky açyk maglumatlary ulanýarlar.

Data Visualization Competitions page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!