Open menu Close menu

Gözleg we wagyz

Amaly gözleg mekdebine ýüz tutuň

Işiňiz gözleg we analitika bilen baglanyşykly bolsa we saýlama ölçeglerine laýyk gelýän bolsaňyz, jemgyýetçilik gözleg mekdebi taslamaňyzda size kömek edip biler.

PRS illustrative photo

Gynansagam, Syýasat gözleg mekdebi häzirki wagtda täze anketalary kabul etmeýär. Häzirki mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin Janly mümkinçilikler we Jemgyýetçilik wakalary sahypalary.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!