Open menu Close menu

Analitiki merkezleri üçin liderlik boýunça seminarlar

Think Tank Leadership Workshops

Analitiki merkezleriň seminarlarynda, gatnaşyjylar gözleg guramalarynyň ylmy taýdan esaslanýan syýasat kararlaryna nähili goşant goşup biljekdigini öwrenýärler. Ýöriteleşdirilen okuw meýilnamasy gatnaşyjylara öz pudagyndaky kynçylyklara we mümkinçiliklere düşünmäge kömek edýär.

Think Tank Leadership Workshop page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!