Open menu Close menu

Gözleg stajirowka maksatnamasy

Research Apprenticeship Program

Gözleg stajirowka maksatnamasy ýaş alymlara analitiki merkezleri, raýat jemgyýeti guramalary we uniwersitetleri bilen döwlet syýasaty gözleglerini geçirmäge kömek edýär. Stajirowka alty aýa çenli dowam edýär.

Research Apprenticeship Program page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!