Open menu Close menu

Ýaşlar liderligiň goldaw grantlary

Youth Leadership Grants

Gazagystanyň ýaş liderlerine öz jemgyýetleriniň sosial, ykdysady ýa-da daşky gurşaw ösüşine goşant goşýan täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin 5000 ABŞ dollar mukdaryna çenli grantlar. Taslamalar ýaşlara gönükdirilmelidir.

Youth Leadership Grants page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!