Open menu Close menu

Ýaşlar liderligiň goldaw grantlary

Youth Leadership Grants

Gazagystanyň ýaş liderlerine öz jemgyýetleriniň sosial, ykdysady ýa-da daşky gurşaw ösüşine goşant goşýan täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin 5000 ABŞ dollar mukdaryna çenli grantlar. Taslamalar ýaşlara gönükdirilmelidir.

Youth Leadership Grants page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!