Open menu Close menu

Jemgyýetçilik pikirlerini çaltlaşdyrmak üçin grantlar

Social Idea Accelerator Grants

Ýaşlar jemgyýetleriniň sosial, ykdysady, medeni ýa-da daşky gurşawy ösdürmäge gönükdirilen taslamalary giňeltmekde ýaş liderlere goldaw bermek üçin 10 000-den 15 000 ABŞ dollar aralygynda maliýeleşdirilýän grantlar. Taslamanyň dowamlylygy 6 aýdan 12 aýa çenli bolmaly.

Social Idea Accelerator Grants page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!