Open menu Close menu

“СAYLA Talks”-da çykyş ediň

Lead a CAYLA Talk

“СAYLA Talks”, CAYLA akademiýasynyň agzalaryna öz garaýyşlaryny we taslamalarynyň netijelerini paýlaşmak üçin TEDx görnüşindäki prezentasiýa.

Lead a CAYLA Talk page

Recordedazga alnan gepleşiklerimizi görmek üçin CAYLA Youtube sahypasy girip görmegiňizi haýyş edýäris (rus dilinde bar).

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!