Open menu Close menu

Networking Camp ýygnaklaryna gatnaşyň

Networking Camp

“Networking Camp”, Merkezi Aziýadan gelen CAYLA uçurymlary üçin aragatnaşyk lageridir, bu döwürde gatnaşyjylar leksiýalary diňleýärler, intensiw sapaklara we seminarlara gatnaşýarlar, taslamalaryny ara alyp maslahatlaşýarlar we täze bilelikdäki başlangyçlar üçin pikirleri ösdürýärler.

Participate in Networking Camps page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!