Open menu Close menu

Networking Camp ýygnaklaryna gatnaşyň

Networking Camp

“Networking Camp”, Merkezi Aziýadan gelen CAYLA uçurymlary üçin aragatnaşyk lageridir, bu döwürde gatnaşyjylar leksiýalary diňleýärler, intensiw sapaklara we seminarlara gatnaşýarlar, taslamalaryny ara alyp maslahatlaşýarlar we täze bilelikdäki başlangyçlar üçin pikirleri ösdürýärler.

Participate in Networking Camps page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!