Open menu Close menu

Halypaňyzy tapyň ýa-da özüňiz halypa boluň

CAYLA Mentorship

Hünäriň ösmekligi we taslamalaryňyzyň kämilleşmegi bilen baglanyşykly meselelerde tejribeli halypadan maslahat alyň. CAYLA halypaçylyk taslamasy ýaş liderler bilen tejribeli raýat pudagynyň hünärmenleriniň arasynda durnukly arabaglanyşyk döredýär. SICA hem täze halypalary hem taýýarlaýar.

Find or Become a Mentor page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!