Open menu Close menu

Halypaňyzy tapyň ýa-da özüňiz halypa boluň

CAYLA Mentorship

Hünäriň ösmekligi we taslamalaryňyzyň kämilleşmegi bilen baglanyşykly meselelerde tejribeli halypadan maslahat alyň. CAYLA halypaçylyk taslamasy ýaş liderler bilen tejribeli raýat pudagynyň hünärmenleriniň arasynda durnukly arabaglanyşyk döredýär. SICA hem täze halypalary hem taýýarlaýar.

Find or Become a Mentor page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!