Open menu Close menu

Täze başarnyklary özgeriň

CAYLA Learning

“CAYLA Learning”, CAYLA maksatnamasyna gatnaşyjylaryň okamak, aragatnaşyk gurmak we liderlik ukyplaryň ösüşi üçin platforma. Talyplar liderlik, taslama dizaýny, şahsyýet başarnyklary we beýleki dersler boýunça kurslary geçýärler. CAYLA-da okuw alty aýlap onlaýn görnüşde dowam edýär, bu döwürde her gatnaşyjy modullary öz islegi boýunça tamamlamaly.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!