Open menu Close menu

Raýat jemgyýetiň guramalarynyň ösüş mekdebi

The CSO Development Schoo

Raýat jemgyýetiň guramalarynyň ösüş mekdebi onlaýn institusional ösüş okuw maksatnamasydyr. Mekdep Merkezi Aziýada raýat pudagynyň möhüm zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilen kurslary we seminarlary hödürleýär.

The CSO Development School illustrative photo

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!