Open menu Close menu

Institusional ösüş maksatnamasyna ýüz tutuň

Apply to IDP

IDP täze we döredilen we täze raýat jemgyýeti guramalaryna dolandyryş ukybyny güýçlendirmek, başarnyklary ýokarlandyrmak we CSO işgärleriniň bilim bazasyny giňeltmek üçin birnçe bilelikdäki işleriň üsti bilen öz saýlawçylaryna has maddy taýdan ukyply we jogap beriji bolmak üçin niýetlenendir. IDP-ni tamamlaýan guramalar, maddy we material däl aktiwlerini we saýlawçylarynyň zerurlyklaryny has netijeli üpjün etmek üçin öndürijiligini ýokarlandyrar.

Collaboration and Innovation page

2022-2023-nji ýyllarda göçürme diňe Täjigistandan, Özbegistandan we Türkmenistandan peýdalanýanlar üçin açyk bolar.

Häzirki mümkinçiliklerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin Göni mümkinçilikler we Jemgyýetçilik wakalary sahypalary.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!