Open menu Close menu

Institusional ösüş boýunça hünärmenler

Institutional Development Expert

Institusional ösüş boýunça hünärmenler raýat jemgyýeti guramalarynyň institusional, tehniki we maliýe mümkinçiliklerini güýçlendirmek üçin birnäçe hünär hyzmatlaryny hödürleýärler. Olar guramalara maliýe durnuklylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen strategiki meýilnamalary düzmäge kömek edýärler.

Become an Institutional Development Expert page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!