Open menu Close menu

Sosial innowasiýa kursymyza ýazylyň

Social Innovation course

Jemgyýetçilik täzelikleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz we dünýä bilen paýlaşmak isleýän pikiriňiz bar bolsa, arzuwyňyzy nädip amala aşyrmalydygyny öwrenmek üçin Sosial innowasiýalar onlaýn kursymyza ýazyň.

Man working illustrative photo

Size zerur käbir dersleri almak üçin baglanyşyga eýeriň. Soraglaryňyz bar bolsa, [email protected] poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Biz bilen habarlaşmak üçin

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri barada soraglar

+7 705 102 93 93

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

+7 727 313 23 98; +7 775 884 87 78

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!