Open menu Close menu

Maliýe däl goldaw görnüşleri üçin grantlar

In-Kind Grants

5000 ABŞ dollara çenli maliýeleşdirilýän we harytlary we hyzmatlary satyn almak üçin maliýe däl goldawa mätäç başlangyçlary goldamak üçin niýetlenen grantlar. Grantlar Gazagystanda, Täjigistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda garaşsyz hökümete degişli bolmadyk guramalar üçin açyk bäsleşik arkaly berilýär. Bu ýurtlardaky şahamçalary bolan halkara hökümete degişli bolmadyk guramalaryň bu granta arzany tabşyrmaga hukugy ýok.

In-Kind Grants page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!