Open menu Close menu

Baglanyşyk alyşmak üçin grantlar

Exchange Network Grants

Baglanyşyk alyşmak üçin grantlar - okuw gezelençleri, alyş-çalyş maksatnamalary, şeýle-de hem konferensiýalar we tegelek stollar arkaly Gazagystanda, Täjigistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda raýat jemgyýeti guramalarynyň arasynda baglanyşygy we özara okuwy ösdürmek üçin döredilen, 6 aýa çenli durmuşa geçiriş möhleti bolan grantlar. Ýeňijiler 25 000 ABŞ dollara çenli maliýeleşdirme alýarlar.

Exchange Network Grants page

Biz bilen habarlaşmak üçin

Umumy haýyşlar:

Almaty, Gazagystan
Seýfullina şaýoly 609
3-nji gat, “Forum” işewürlik merkezi

error icon

Adyňyzy giriziň

error icon

Dogry e-poçta giriziň

error icon

Habaryňyzy giriziň

Sagbol!